Prislista

Följ oss:

Emejl: info@jahalsan.se

Prislista

ÅTERBESÖK 30 MINUTER

Återbesök, Skypesamtal, rådgivning, Qi Terapi eller kortare prover t.ex. mätning av oxidativ stress. Pris för prover tillkommer.


400 kr

ÅTERBESÖK 60 MINUTER

Återbesök, Skypesamtal, rådgivning eller provtagningar av matintoleranstester. Pris för ev. prover tillkommer.

750 kr

HÄLSOKONSULTATION 60 MINUTER

Hälsokonsultation med ES Teck hälsoscreening

890 kr

HÄLSOKONSULTATION 90 MINUTER

Hälsokonsultation med ES Teck hälsoscreening, blodanalys i mikroskop, urinprov Combur 10, urinprov tungmetaller.

1300 kr

F-SCAN 3 MÄTNING OCH BEHANDLING 2 TIMMAR

F-scan 3, mäter och behandlar bakterier, virus, mögel, maskar, parasiter samt tungmetaller.

1500 kr

MATINTOLERANSTEST 96 LIVSMEDEL

Priset varierar beroende på om man vill testa en, två eller alla tre antikroppar IgE, IgG och IgA. Konsultationskostnad på 1 timme före samt 1 timme efter tillkommer. För ev. venöst prov (IgE antikroppar) tillkommer en provtagningskostnad på 375 kr.

2400-4300 kr

LIVSSTILSFÖRÄNDRING PÅ 6 VECKOR

90 minuters hälsokonsultation, 2 st återbesök 60 minuter, sms/mejl kontakt emellan

2800 kr

Fyll i en hälsoenkät när du bokat en tid!

Vill du boka tid för hälsokonsultation?

Copyright @ All Rights Reserved

JA Hälsan

c/o Hälsolunden

Lundenvägen 4

541 39 Skövde

www.halsolunden.se

www.jahalsan.se

info@jahalsan.se

0730 94 24 24